Statement suomeksi (in Finnish)

Artist’s Statement

Keskeisin teema taiteessani on ihminen, ja pyrin usein sitä kautta kuvaamaan ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Minua kiinnostaa myös esineiden kautta nykyajan kuvaaminen. Käsittelen töissäni usein yhteiskunnallisia ja psykologisia teemoja sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Ihmisen anatomia on yksi rakkaista aihepiireistäni. Värien symbolit ja assosiaatiot kiinnostavat minua – erityisesti punainen väri on inspiroinut minua monilla symbolimerkityksillään. Symbolismi on yleensäkin tärkeässä roolissa taiteessani.

Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus, mutta teen myös sekatekniikkatöitä. Olen usein yhdistänyt hiilipiirustusta ja maalausta kankaalle ja liittänyt kaksi- ja kolmiulotteisia maalauspintoja toisiinsa. Jokaisen työn kohdalla valitsen tekniikan ja koon kulloisestakin ideasta riippuen ja usein jokin yksittäinen työ poikii kokonaisen temaattisen maalaussarjan.

Oman taiteellisen työni ohella teen myös tilausmuotokuvia – sekä yksityisiä että virallisia muotokuvia. Hyödynnän niissä Moskovassa saamaani klassista taidekoulutusta venäläisen realistisen maalausperinteen mukaisesti.