Artist's Statement


My main theme as an artist is the human being. I seek to describe the world and its phenomena through people or still life. In my art I often work on social and psychological themes and the contrast between man and nature. Human anatomy is one of my favorite issues. I have been inspired by different symbols and associations of colours, especially the colour red with its vast amount of different meanings. Symbolism plays a big role in my art.

Oil painting is my main technique, but I also use mixed media, like mixing charcoal drawing and painting on canvas. I often combine three- and two-dimensional surfaces in my pictures. For each picture I choose my technique and dimensions depending on the idea. My pictures are often parts of a larger series of one theme.

In addition to my artistic work I do portrait orders - both private and official ones. In these I take use of the classical art education that I got in Moscow, according to the russian tradition of realistic painting.
Keskeisin teema taiteessani on ihminen, ja pyrin usein sitä kautta kuvaamaan ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä. Minua kiinnostaa myös esineiden kautta nykyajan kuvaaminen. Käsittelen töissäni usein yhteiskunnallisia ja psykologisia teemoja sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Ihmisen anatomia on yksi rakkaista aihepiireistäni. Värien symbolit ja assosiaatiot kiinnostavat minua - erityisesti punainen väri on inspiroinut minua monilla symbolimerkityksillään. Symbolismi on yleensäkin tärkeässä roolissa taiteessani.

Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus, mutta teen myös sekatekniikkatöitä. Olen usein yhdistänyt hiilipiirustusta ja maalausta kankaalle ja liittänyt kaksi- ja kolmiulotteisia maalauspintoja toisiinsa. Jokaisen työn kohdalla valitsen tekniikan ja koon kulloisestakin ideasta riippuen ja usein jokin yksittäinen työ poikii kokonaisen temaattisen maalaussarjan.

Oman taiteellisen työni ohella teen myös tilausmuotokuvia - sekä yksityisiä että virallisia muotokuvia. Hyödynnän niissä Moskovassa saamaani klassista taidekoulutusta venäläisen realistisen maalausperinteen mukaisesti.