Statement

Artist’s Statement

My main theme as an artist is the human being. I seek to describe the world and its phenomena through people or still life objects. In my art I often work with social and psychological themes and the contrast between man and nature. I have been inspired by different symbols and associations of colours, especially the colour red with its vast amount of different meanings.

Oil painting is my main technique, but I also use mixed media and I do some installations too. Some of my works are done in a more graphic manner and painted with a limited palette, mixing charcoal drawing and painting on canvas. Composition is very important to me in creating my pictures. My paintings are often parts of a larger series of a certain theme and I choose the technique and dimensions depending on the idea.

In addition to my artistic work and exhibition activity I do portrait orders – both private and official ones. In these I take use of the classical art education that I got in Moscow, according to the Russian tradition of realistic painting.


Artist’s Statement in Finnish – Suomeksi

Keskeisin teema taiteessani on ihminen. Pyrin kuvaamaan ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä ihmisen tai esineiden kautta. Käsittelen töissäni usein yhteiskunnallisia ja psykologisia teemoja sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Värien symbolit ja assosiaatiot kiinnostavat minua – erityisesti punainen väri on inspiroinut minua monilla symbolimerkityksillään.

Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus, mutta teen myös sekatekniikkatöitä ja jonkin verran installaatioita. Jotkut töistäni ovat graafisempia ja rajatulla paletilla maalattuja, ja olen yhdistänyt niissä hiilipiirustusta ja maalausta kankaalle. Sommittelun merkitys on itselleni hyvin tärkeää kuvia luodessani. Työni muodostavat usein yhtenäisen temaattisen maalaussarjan ja valitsen teosten tekniikan ja koon kulloisestakin ideasta riippuen.

Oman taiteellisen työskentelyni ja näyttelytoiminnan ohella teen myös tilausmuotokuvia – sekä yksityisiä että virallisia muotokuvia. Hyödynnän niissä Moskovassa saamaani klassista taidekoulutusta venäläisen realistisen maalausperinteen mukaisesti.