Statement

Artist’s Statement

Creating pictures has always been the essential way for me to express my thoughts. My main topic as an artist is the human being. I often work on social and psychological themes and the contrast between man and nature.

Oil painting is my main technique, but I do drawings as well and I use mixed media. My paintings are often parts of a larger series of a certain theme; I choose the technique and dimensions depending on the idea. A starting point in the creating process can be a certain colour or a form that inspires me. Composition plays an important role in my pictures. I have been making use of my classical art education especially in various portraits of mine.

Working with time and space started to fascinate me some years ago, and I have been expanding my art into installations – recently into video art too.


Artist’s Statement in Finnish – Suomeksi

Kuvien tekeminen on aina ollut itselleni oleellinen tapa ilmaista ajatuksiani. Keskeisin aihe taiteessani on ihminen. Käsittelen töissäni usein yhteiskunnallisia ja psykologisia teemoja sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

Pääasiallinen tekniikkani on öljyvärimaalaus, mutta lisäksi piirrän ja teen myös sekatekniikkatöitä. Teokseni muodostavat usein yhtenäisen temaattisen maalaussarjan, ja valitsen tekniikan ja koon kulloisestakin ideasta riippuen. Joskus taiteellisen prosessin lähtökohtana voi olla jokin tietty väri tai muoto, joka inspiroi minua. Sommittelulla on tärkeä merkitys kuvia luodessani. Olen hyödyntänyt saamaani klassista taidekoulutusta erityisesti muotokuvissani.

Tila-aika -taide on alkanut kiehtoa minua joitakin vuosia sitten, ja olenkin laajentanut taiteellista työskentelyäni installaatioihin sekä viime aikoina myös jonkin verran liikkuvaan kuvaan.